Z ráje do ráje



Hlavní poslání vydavatelství Z ráje do ráje spočívá ve vydávání stejnojmenného nezávislého časopisu, který lidem představuje biblickou pravdu. Časopis vychází čtyřikrát za rok. Cena jednotlivého výtisku je 40 Kč, plus poštovné. V malých nákladech jsou vydávány knihy, případně studijní materiály s náboženskou tématikou. Několikrát ročně organizujeme setkání nad Bibli s intenzívním studiem aktuálních témat. Z těchto setkání jsou k dispozici videonahrávky audionahrávky ve formátu MP3. Přejeme si, aby díky této práci mohlo mnoho lidí najít svého Spasitele, Ježíše Krista.
Redakce: Marcela Juřicová, Alena Hotová, Petra Bauer.


Aktualita: Pozvání ke studijnímu setkání ve dnech 30.07. – 01.08.2021: „Na počest Stvořitele“ s bratrem Ronnym Schreiberem.

Každý, komu není lhostejné jak chápat důležitá naučení Bible pro dobu konce, je k tomuto studiu s bratrem Ronnym Schreiberem srdečně zván. Setkání se uskuteční v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí, ulice Za hřbitovem, Frýdlant n. O. Začátek bude v pátek v 16 hodin a ukončení v neděli cca 13 hodin.

O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování, které bude v Sokolovně Frýdlant nad Ostravicí (cena za noc a osobu je 200 Kč), aby se přihlásili buď telefonicky na čísle 773 068 047, nebo písemně na adrese redakce a na adresách elektronické pošty: jaromar66@vodafone.de,  jaromar66@volny.cz.

Objednávky, a to i starších zvukových záznamů (MP3, DVD), zasílejte na adresu redakce, případně na adresy elektronické pošty, nebo volejte na uvedená telefonní čísla. Nahrávky stojí 15 Kč/1 CD + poštovné.




Nástěnka





Objednání Studijní BIBLE

Cena 700,- / Objednat

Objednání knihy "Velký spor věků"

Objednat ZDARMA

Slovo Boží - versus

Cena 100,- / Objednat



© Z ráje do ráje - Trojandělské poselství
Všechna práva vyhrazena 2020