Svět se nachází uprostřed velkého boje. Války zachvacují národy, láska a soucit se ztrácejí. Existuje východisko? Velký spor věků objasňuje aktuální situaci ve světě a ukazuje Boží záměr s jeho lidem. Na historickém pozadí zápasu reformátorů jako byl Viklef, Hus, Luther, Zwingli a další, objasňuje boj mezi pravdou a lží a odhaluje vznik zla a působení jeho temných sil. Kniha odhaluje krok za krokem omezení naší osobní svobody. To je jeden z nejnebezpečnějších úkazů dnešní doby. Chcete poznat síly stojící za tímto úsilím?

Pokud chcete knihu objednat, vyplňte objednávkový formulář níže.

KNIHA je ZDARMA - Objednávkový formulář pro knihu "Velký spor věků"


© Z ráje do ráje - Trojandělské poselství
Všechna práva vyhrazena 2020