Zde jsou volně dostupné studijní a misijní materiály. Pokud se chcete také podílet na šíření pravdy,
můžete si tyto materiály stáhnout a v tištěné nebo elektronické podobě je předávat dál lidem.

Poslední Boží volání

Evangelium každému člověku

Leták ve formátu A4 který obsahuje a vysvětluje poselství tří andělů.


Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek vedle tohoto textu


Bůh hovoří
před koncem světa

(Steve Wohlberg)

Mnozí z nás si uvědomují, že planeta země je v těchto dnech v problémech. Smrtonosné přírodní katastrofy, bizarní změny klimatu, teroristická zvěrstva, hospodářské hrozby, vytrácející se mravnost, politická korupce, zvyšující se ceny potravin, nedostatek pitné vody, globální toxicita - to všechno hlasitě mluví o tom, že se lidstvo potácí na pokraji ohromné krize. Miliony lidí se obávají budoucnosti. Jen málo lidí ví, co přinese blízká budoucnost. Převažují spekulace a panuje zmatek...

Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek pod tímto textem


Studie o obrazu šelmy a šelmy z propasti
(Armin Krakolinig)

Jako Církev adventistů sedmého dne věříme, že žijeme v závěrečné fázi světových dějin. V této době nám zvláštní vedení poskytne prorocké slovo Daniele a Zjevení. Poslední poznatky o prorockých obrazech, symbolech a popisech bychom měli získat prostřednictvím "daru proroctví". (Da 12,4)

Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek pod tímto textem

Boží úloha žen v Jeho službě
(Doug Batchelor)

Po prostudování mnoha set přihlášek na uvolněné místo vedoucí marketingu pro společnost Fortune 500 byly vybrány pouze tři z nich. Všechny tři žadatelky byly pozvány na přijímací pohovor. Druhá kandidátka dostala tutéž otázku, "Kolik je dvě plus dvě?" Na chvilku se zamyslela a potom odpověděla: "Statisticky je to číslo, které se nachází mezi trojkou a pětkou." Tato odpověď na něho zapůsobila víc. Nicméně, také i jí poděkoval a vyprovodil ji ke dveřím.

Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek pod tímto textem


Hlas Autority
(Ron Spear)

"Byla jsem poučena, abych před vás předkládala jižní pole, abyste mohli pro své vlastní dobro učinit bohatou nápravu vůči tomuto poli. Dílo, které se koná na Jihu, je falešně představováno. Lidé o něj nemají dostatečný zájem, nejdou sami do tohoto pole, aby se nezávisle a nezaujatě přesvědčili a prozkoumali tamní situaci. Přemýšlejte o tom, jaké postoje byly zaujaty k vyhýbání se pravdě, k jakým intrikám se v tomto směru lidé uchýlili, aby mohli ovládat to, co Bůh vytvořil k pomoci Jižnímu poli. Tento kurs v minulosti byl křivý. Postupovalo se podle nesprávných pravidel...

Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek pod tímto textem

Přicházející krize
(David Gates)

Pročtěte si kázání, které chytne za srdce. Hovoří o aktuálnosti dnešní doby, blížící se finanční krizi, živých zkušenostech s Bohem i potřebě se očistit a připravit na nadcházející závěrečnou bitvu...

Materiál zobrazíte kliknutím
na obrázek pod tímto textemP R E Z E N T A C E

Dějiny vykoupení v proroctví z Daniele 8-12

Stáhnout prezentaci  Otevřít jako PDF

Spor o první pravdu v Bibli

Stáhnout prezentaci  Otevřít jako PDF


Vidění 7 troubení

Stáhnout prezentaci  Otevřít jako PDF

Zjevení Jana 10,11-17

Stáhnout prezentaci  Otevřít jako PDF


Daniel 8 - Znečištění a očištění svatyně

Stáhnout prezentaci  Otevřít jako PDF


© Z ráje do ráje - Trojandělské poselství
Všechna práva vyhrazena 2020